Xung đột từ tải game bài tiến lên: Trước khi có sự kiện này thì họ đã tải game bài tiến