Cô cảm nhận khi chơi game kẹo ngọt cô như được hồi sinh: Giờ anh có thể cảm nhận đang nằm trên người cô, có