Chẳng bao lâu Hồ Vương Dân biết đánh game bài xì tố online: Chẳng bao lâu.. Hồ Vương Dân từ chức Quảng Bắc Đại Đô