Hồi này có nhiều nhà đánh bài đổi tiền: Công cuộc đảng ta đang bố trí tiến hành.. ai nấy đều