Những người muốn dowload game bài online và nhập khẩu

Còn một lớp người khác mà tôi đã cấp giấy phép cho họ: Những người muốn  dowload game bài online và nhập khẩu những chiếc xe ô tô chưa có trong nước. Theo giấy phép này, mỗi người được phép nhập một chiếc xe trong cuộc đời mình và chiếc xe đó phải được chính người đó sử dụng. Thông thường, đây là những mẫu xe uy tín, khá đắt và không nhiều người có thể nhập khẩu được. Người Mắc sống ở nước ngoài cũng có thể nhập khẩu những chiếc xe mà họ đã sử dụng. Hệ thống giấy phép là một hệ thống hoàn chỉnh, hợp lý. Nó đã giúp một số người Mỗ Lai tham gia kinh doanh ô tô. Cuối cùng, khi Công ty ô tô quốc gia Thượng bắt đầu sản xuất xe ô tô, nhiều người Mỗ Lai có thể mở được các đại lý để bán xe ô tô Thượng.

anh-lan-29-125

Sau khi nghỉ hưu, tôi đã không down game bài và không  đồng ý với cách mà Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế cấp giấy phép cho những người mà tôi nghi ngờ là không kinh doanh xe ô tô hợp pháp. Điều này đã dẫn đến mối bất hòa giữa tôi và Bộ trưởng khi đó là Tâm Như Hoàn. Mối bất hòa đó đã được báo chí đăng trên trang nhất trong nhiều tuần liền.

Những người muốn  dowload game bài online và nhập khẩu

Công bằng mà nói, cô ấy là một người down game bài magic và  rất giỏi trong lĩnh vực cô làm và đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế hoàn toàn nhờ năng lực của mình. Nhưng cô ấy không chịu được những lời chỉ trích và không giống như hầu hết những người Mỗ Lai khác, không sợ phải nói thẳng. Trong các cuộc họp Nội các, không ai dám chỉ trích cô bởi họ sợ sẽ diễn ra các cuộc tranh cãi nóng bỏng sau đó. Nếu bạn chỉ trích cô, thậm chí là chỉ trích có thiện ý, cô luôn phản ứng lại bằng cách chỉ ra rằng, chính bạn cũng tệ như vậy. Đó là điều mà mọi người đều không thích

anh-lan-29-126

Đối với tôi, tôi giữ cô trong Nội các vì cô là một nhà đàm phán có năng lực và không sợ bất kỳ ai. Vì điều này, cô có thể download game bài và giành được những điều khoản có lợi cho Mệ trong nhiều thỏa thuận thương mại. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người trên thương trường quốc tế gọi cô là “Giai liến thoắng”.

Leave a Reply