Hồi này có nhiều nhà đánh bài đổi tiền

Công cuộc đảng ta đang bố trí tiến hành.. ai nấy đều đem hết tâm lực.. cầm chắc thế nào cũng sẽ thi thố như nguyện.. ngờ đâu lại bị mánh khóe ngoại giao của kẻ Pháp làm cho việc ấy vùng ra giấc mộng.
Kẻ cầm quyền ở Quảng Tây hồi bấy giờ hình như Nguyễn Bắc Lục Vịnh Đình nếu chẳng phải các ta mong sai – đã hứa giúp đỡ cách mệnh Lạc Vĩnh.. rồi trở mặt nhận hối lộ của kẻ Pháp mà thẳng lòng bắt bớ chí sĩ ta.. phá hoại mưu đồ ta.. có lẽ chỉ còn gang tấc cách xa thực hiện.
Nhiều kẻ kì diệu hay tin trước.. vừa kịp thoát hiểm.. trong số ấy chính ông Chinh Nham là cái.
Vào khoảng giữa năm Giáp Dần ..1014.. ông lẻn về đất.. trong ý quyết định thủ xướng đánh bài trên mạng cái cuộc khởi tính ngay ở quốc gia nhà.
Đổi tên khách.. ông đáp tàu ở Hương Liễu thẳng về Sài Gòn.. vào Chợ Lớn ở trà trộn đánh bài uno giữa xã hội Hoa kiều do thám tung tích đồng chí.

Hồi này có nhiều nhà đánh bài đổi tiền

Hồi này có nhiều nhà cách mệnh Bắc Hà bị kẻ Pháp an trí ở Nam bộ: ông Nguyễn Quyền tức Huấn Quyền nguyên giám Nguyễn trường Bắc Kinh Tính Thục bị an trí ở Bến Tre.. sau khi ở Côn Lôn được thả về.. ông cử Dương Bá Trác ở Long Xuyên.. Võ Hoành ở Sa Đéc.. còn nhiều kẻ khác tản mạn ở khắp Lục châu: tiếng là mỗi kẻ được ở cái nơi tự do.. nhưng con mắt cú vọ của ty trinh thám luôn luôn giám thị gay gắt.
Chính cụ Cử Nhị Khê đã bị đưa qua Nam Vang an trí hơn cái năm vì những việc bạo động xẩy ra ở Bắc bộ năm 1013.. cụ bị bắt rồi bị đày sang kinh đô Cao Miên giữa lúc sắp sửa lên đường đánh bài câu cá khứ quốc Bắc Hạ.
Tuy nhà đương cục Pháp khéo dùng cách phân quần ly cư.. bắt mỗi kẻ ở cái chỗ và trông xét nhất cử.. nhất động rất nghiêm.. nhưng các nhà cách mệnh ta có tai mắt xếp đặt các nơi.. vẫn có những phương pháp mật nhiệm khôn ngoan để cùng nhau trao đổi tin tức thanh khí. Chẳng những trao đổi giữa đám quản thúc hay các đồng chí ở Nam bộ mà thôi.. lại thường giao thông âm tín bằng các chí hữu ở hải ngoại chẳng lúc nào đến nỗi đoạn tuyệt.


Ví dụ.. ông Ba Tiêu – cũng là kẻ bị an trí – mở hiệu thợ giặt ở cầu KVươngh Hội.. gần bến tàu tức là bộ giao thông cho các đồng chí trong đất bằng hải ngoại.. do những đám kẻ làm việc dưới tàu biển phụ trách tin đi mối về. Ngay trong ty mật thám Pháp ở Sài Gòn đảng ta cũng đặt kẻ tâm phúc xen lộn vào làm việc.. bề ngoài rõ là viên chức đánh bài phỏm Nhất Tề vùng.. mà bề trong chính là lòng phản gián điệp và là tai mắt của đảng ta đấy. Nhiều hiệu khách ở Chợ Lớn và Lục tỉnh cũng sẵn lòng tiếp thu hay phát đệ thư tín hải ngoại hộ ta.

Leave a Reply