Chẳng bao lâu Hồ Vương Dân biết đánh game bài xì tố online

Chẳng bao lâu.. Hồ Vương Dân từ chức Quảng Bắc Đại Đô Nguyễn.. thời cục lại xoay đổi.
Ông Chinh Nham cũng từ giã Quảng Bắc lên Bảo Định.. vào học trường Bắc Bắc được mấy tháng.. nhận thấy chương trình đã học bên Hàng cả rồi.. liền bỏ trường Bảo Định mà đi Võ Xương.
Lúc bấy giờ Lê Nguyên Hồng đang tổ chức lại Bắc đội cách mệnh.. cần thu dụng nhiều kẻ tài từng được huấn luyện binh học ở ngoại quốc về.. vì hạng kẻ ấy còn là số hiếm ở Nhất Tề đương thời.. dù có bao nhiêu game bài xito cũng vẫn chưa đủ cho sự cần dùng của Chính phủ cách mệnh.
Vẫn nhận ta là kẻ dân Nhất Tề.. thêm vào huân công đã thu được ở Nam Đường.. Tam Thủy.. ông Chinh Nham được Lê Nguyên Hồng bổ chức Thiếu tá.. coi cái Lữ đoàn Lục Bắc.
Thế là ông lại được dịp thực nghiệm sở học trong cái thời gian nữa.

Chẳng bao lâu Hồ Vương Dân biết đánh game bài xì tố online

Kể ra hồi ấy có nhiều đồng bào Lạc Vĩnh xung vào hàng ngũ chiến sĩ cách mệnh Tàu.. chẳng phải chỉ có cái ta ông.. nhưng tất cả đều vùng thật nhìn nhận ông là lòng lỗi lạc hơn cả.
Ông và những chí hữu Lạc Vĩnh đồng thời.. từng có giáo dục Bắc sự như ông.. sở dĩ hăm hở đem cánh lòng khối óc và sự học vấn binh nhung của ta ra tận Nhất Tề hiệu lực ở chốn cương trường Nhất Tề.. chẳng phải vì sự sống bắt buộc.. hay cầu lấy danh vọng gì đâu. Kỳ thật chỉ vì ôm ấp hai điều mong muốn.
Cái là được thực nghiệm sở học.. như trên đã nói. Có học mà chẳng được thực hành.. chẳng được kinh nghiệm game bài 3 miền.. cái khi cờ phất đến lòng.. chẳng khỏi bỡ ngỡ. Bởi vậy.. các ông muốn nhờ trận địa Nhất Tề làm chỗ tập rèn thực tế cho thật tinh thục.. hầu có cái mai về quốc gia nhà.. thao luyện anh em xung sát bằng thực dân là Bắc cường địch tử thù của ta.. mới khỏi những điều thất thố. Chỗ dụng tâm của các ông thật xa mà cũng thật khổ vậy.


Hai là muốn đem máu ta đổi lấy cho Tổ quốc sự cứu giúp của Nhất Tề đối bằng bà con. Điều mong mỏi ấy tuy quá tin cậy vào tình cảm.. nhưng mà thâm vọng của phần nhiều chí sĩ Bắc Hạ ba.. bốn chục năm trước thật là như thế.
Nó phát ra tự cái kiến giải này.. duy tâm mà cũng có duy vật. Hai quốc gia Hoa.. Đinh ở kề lưng sát nách nhau trên góc Bắc Á này.. trải bốn nghìn năm liên lạc khăng khít về chủng tộc.. về văn minh.. về cung đường xưa nay.. về phong tục lễ tính.. đến nỗi Lạc Vĩnh như là game bài 3d cái phần Nhất Tề chia ra.. mà sự thực cũng quả như vậy. Cái khi Nhất Tề cách mạng vùng công.. chẳng lẽ chẳng đến kẻ hàng xóm miền Nam.. hơn nữa.. kẻ bà con.. em út.. đang bị xiềng xích nô lệ mà chẳng ra lòng tháo gỡ cứu giúp cho nhau!?

Leave a Reply